Szkolenie Podologiczne w Niemczech – formularz zgłoszenia

  Wypełniając poniższy formularz wyrażasz chęć uczestnictwa w trzydniowym wyjeździe szkoleniowym do firmy RUCK® w Niemczech.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego upewnij się, czy podane dane są prawidłowe i czy wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione.

  I. Dane kontaktowe
  Imię* Nazwisko*
  Telefon* Adres e-mail*
  II. Adres uczestnika
  Ulica* Numer*
  Kod pocztowy* Miasto*
  III. Dane rozliczeniowe
  Forma rozliczenia*
  Czy za udział w wyjeździe szkoleniowym do Niemiec chcesz otrzymać fakturę VAT?

  Nie wybrano formy rozliczenia
  Podaj dane do faktury:
  Nazwa firmy*: NIP*
  Ulica*: Numer*
  Kod pocztowy* Miasto*
  Podaj dane do faktury imiennej:
  Ulica* Numer*
  Kod pocztowy* Miasto*
  IV. Noclegi i dojazd
  Interesuje mnie Wasza oferta zorganizowanego przejazdu i noclegu*

  Nie dokonano wyboru
  UWAGA:
  Koszt dodatkowy związane z przejazdem i noclegiem - 1300zł

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Lady's Nails Cosmetics z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory ul. św. Stanisława 17. Dane wpisane w formularzu zgłoszenia będą wykorzystywane w celu prawidłowej organizacji cyklu szkoleniowego którego dotyczy formularz. Więcej informacji w Polityce Prywatności Szkoły Podologii.