POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spełniając zapisy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przedstawiamy Państwu nową treść polityki prywatności sklepu.

  1. Lady's Nails Cosmetics jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane słuchaczy Szkoły Podologii w Żorach oraz dokłada wszelkich starań aby nie trafiły one w niepowołane ręce.
  2. Dokonując zgłoszenia chęci udziału w zjeździe wiąże się z podaniem danych osobowych.  Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru słuchacza, jednoczenie jest konieczne do prawidłowej organizacji zjazdu w odniesieniu do art. 6 ust 1 pkt b
  3. Celem gromadzenia danych przez administratora jest prawidłowa organizacja zjazdu w ramach Szkoły Podoliogii w Żorach, poprawa jakość usług, informowanie słuchaczy o zmianach w Szkole Podologii prowadzenia codziennej korespondencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podologii, jak również do celów analitycznych.
  4. Firma Lady’s Nails w celu poprawy ochrony danych osobowych przekazywanych powołała:
   • z up. administratora danych osobowych osobą zarządzającą polityką ochrony danych osobowych został Pan Marek Musioł (m.musiol@ladys-nails.eu)
   • Inspektora ochrony danych którym został Pan Mariusz Kołatek (m.kolatek@ladys-nails.eu)

Zadania jakie stawia się wyznaczonym osobą określa art. 24 oraz art. 39

  1. Każdy słuchacz która przekazuje administratorowi swoje dane osobowe ma prawo:
   • dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15
   • do sprostowania danych na podstawie  art.16
   • do ograniczania przetwarzania na podstawie art. 18
   • do przeniesienia danych na podstawie art. 20
   • do sprzeciwu na podstawie  art. 21
   • by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu na podstawie  art. 22
   • do usunięcia danych oraz wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 17.

Dane słuchacza korzystającego z prawa do usunięcia danych zostają usunięte z bazy danych administratora w trybie natychmiastowym, jednak dokumenty dotyczące wcześniejszych transakcji będą przechowywane w archiwum administratora danych do przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za daną transakcję (art. 70 Ordynacji Podatkowej).

Słuchacz chcący skorzystać z któregokolwiek z swoich praw powinien o tym fakcie poinformować administratora danych drogą mailową (m.musiol@ladys-nails.eu)

 1. Dane gromadzone przez administratora danych są przechowywane na czas:
  • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za ostatnią transakcję zrealizowaną na rzecz słuchacza w przypadku gdy transakcje były zawierane;
  • 5 lat licząc od daty ostatniego logowania klienta w przypadku gdy słuchacz wyraził chęć uczestnictwa w zjeżdzie jednak nie doszło do reazlizacji zjazdu.
  • 26 miesięcy w przypadku dane zbieranych poprzez Google Analytics
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodną z profilem działania Szkoły Podologii w Żorach wiąże się z przekazywaniem niektórych danych osobowych  podmiotom zewnętrznym.  Firma Lady’s Nails Cosmetics korzysta z usług, a tym samym przekazuje niektóre dane takim podmiotom jak:
  • Google Analytics – dane przekazywane do celów analitycznych
  • Kancelaria Finansowo – Księgowa Spółka Jawna z siedziba w Żorach ul. Sądowa 3/3, 44-240 Żory – firma prowadząca księgowość firmy Lady’s Nails Cosmetics.